Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 4: De Romeinen veroveren het land van de Galli√ęrs.

De GalliŽrs zijn de inwoners van GalliŽ. De GalliŽrs houden van GalliŽ. Daarom vrezen zij de troepen van de Romeinen. De Romeinen proberen immers Galliť te veroveren. Bodes van de GalliŽrs roepen vrienden en bondgenoten van de Galliňrs. Troepen van vrienden en bondgenoten van de GalliŽrs haasten zich om te komen en proberen de GalliŽrs te helpen, maar zij kunnen het niet.
Caesar is immers de opperbevelhebber van de Romeinse troepen. De mannen van Caesar houden van Caesar en prijzen Caesars durf, maar vrezen ook zijn woede. Soms moet Caesar zijn mannen bemoedigen, wanneer zij bang zijn en het aantal en de durf van de Galliťrs vrezen. Caesar is nooit bang en nergens. Meestal verjagen de Romeinen de GalliŽrs, maar soms zijn zelfs de Galliťrs overwinnaars.
Eindelijk veroveren de Romeinen GalliŽ. Zonen en dochters van de GalliŽrs zijn krijgsgevangenen en slaven van de Romeinen. De Romeinen zijn meester over het land van de GalliŽrs.
Zij zijn blij en jubelen, maar de GalliŽrs voelen smart; dikwijls proberen ze GalliŽ te bevrijden, maar zij kunnen niet meer.