Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 9, oefening 16

1. De Perzen vluchtten, maar de Atheners verzamelden hun soldaten.
2. Athene beschermde en verzorgde (de stad) Athene altijd.
3. Wij vertrouwden de paarden aan de betrouwbare slaven toe.
4. De meisjes zongen mooie liederen.
5. Een slaaf bracht de vrachten het huis in.
6. Wie leidde jullie rond in de tempel van Hera?
7. De Atheners verdreven veel burgers uit het land.
8. De zussen deden hun broers uitgeleide (zwaaiden.. uit).
9. Veel zeemannen stierven in het vreemde land.
10. Vrienden, wat waren jullie van plan?

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27