Les 9, oefening 16
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1. De Perzen vluchtten, maar de Atheners verzamelden hun soldaten.
2. Athene beschermde en verzorgde (de stad) Athene altijd.
3. Wij vertrouwden de paarden aan de betrouwbare slaven toe.
4. De meisjes zongen mooie liederen.
5. Een slaaf bracht de vrachten het huis in.
6. Wie leidde jullie rond in de tempel van Hera?
7. De Atheners verdreven veel burgers uit het land.
8. De zussen deden hun broers uitgeleide (zwaaiden.. uit).
9. Veel zeemannen stierven in het vreemde land.
10. Vrienden, wat waren jullie van plan?