Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 38, oefening 50

1. Nu de paarden zijn losgemaakt, zullen wij met jullie meegaan.

2. De ziener beval allen, beginnend bij de veldheer, tot de goden te bidden.

3. Nadat zij uit de stad waren weggejaagd, vluchtten de verraders naar de Perzen.

4. De Erinyes achtervolgden Orestes, nadat hij zijn moeder had vermoord.

5. Allen namen een stilzwijgen in acht, toen de namen van de in de oorlog gesneuvelden bekend werden gemaakt.

6. Nadat ze hadden geoefend, daalden de jongens af naar de rivier om zich te wassen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27