Les 38, oefening 50
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1. Nu de paarden zijn losgemaakt, zullen wij met jullie meegaan.

2. De ziener beval allen, beginnend bij de veldheer, tot de goden te bidden.

3. Nadat zij uit de stad waren weggejaagd, vluchtten de verraders naar de Perzen.

4. De Erinyes achtervolgden Orestes, nadat hij zijn moeder had vermoord.

5. Allen namen een stilzwijgen in acht, toen de namen van de in de oorlog gesneuvelden bekend werden gemaakt.

6. Nadat ze hadden geoefend, daalden de jongens af naar de rivier om zich te wassen.