Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 24, opdracht 9

Opdracht 9
estis: jullie zijn; conjuctivusvorm: sitis
possunt: zij kunnen; conjuctivusvorm: possint
eramus: wij waren; conjuctivusvorm essemus
poteram: ik kon; conjuctivusvorm possem
erat: hij was, conjuctivusvorm esset
potes: jij kan, conjuctivusvorm: possis
potestis: jullie kunnen; conjuctivusvorm: possitis