Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 5.3: Een botte weigering

Wie zouden de vleiende woorden van de godin niet hebben kunnen ontroeren? Toch blijven dezen de smekende weghouden en ze voegen er dreigementen, als ze niet maakt dat ze wegkomt, en bovendien scheldwoorden aan toe. Maar het is niet genoeg, zij brachten het water zelf in beweging met hun voeten en hun handen; zo brengen ze van onder uit het water de zachte modder in beweging door hun kwaadwillende gespring heen en weer (hierheen en daarheen).

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.965

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 27