Tekst 5.3: Een botte weigering
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
Wie zouden de vleiende woorden van de godin niet hebben kunnen ontroeren? Toch blijven dezen de smekende weghouden en ze voegen er dreigementen, als ze niet maakt dat ze wegkomt, en bovendien scheldwoorden aan toe. Maar het is niet genoeg, zij brachten het water zelf in beweging met hun voeten en hun handen; zo brengen ze van onder uit het water de zachte modder in beweging door hun kwaadwillende gespring heen en weer (hierheen en daarheen).