Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 3, opdr. 2

cavetis 2 mv cavere op zijn hoede zijn, oppassen, uitkijken petunt 3 mv petere gaan naar licet 3 ev het is mogelijk, het is geoorloofd ludo 1 ev ludere spelen timetis 2 mv timere bang zijn (voor), vrezen clamamus 1 mv clamare roepen, schreeuwen iuvat 3 ev het is leuk, het is prettig student 3 mv studere studeren video 1 ev videre zien plauditis 2 mv plaudere klappen, applaudisseren agit 3 ev agere doen solemus 1 mv solere gewoon zijn es 2 ev esse zijn respondet 3 ev respondere antwoorden dubitas 2 ev dubitare aarzelen legitis 2 mv legere lezen rogas 2 ev rogare vragen docetis 2 mv docere onderwijzen sto 1 ev stare staan veniunt 3 mv venire komen audio 1 ev audire horen, luisteren tacemus 1 mv tacere zwijgen intrant 3 mv intrare binnengaan, binnenkomen gaudes 2 ev gaudere zich verheugen, blij zijn sedemus 1 mv sedere zitten voco 1 ev vocare roepen sumus 1 mv esse zijn