Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 14, tekst 18: Op weg naar een gelukkig leven: Seneca - Blij met elke dag

Laten wij blij en hilarisch, als we naar bed zullen gaan, zeggen: "Ik heb geleefd en ik heb het pad afgelegd dat het lot me gaf." Als een godheid een nieuwe dag zal zijn begonnen, laten we die dan blij ontvangen. Hij is dan zeer gelukkig en hij is dan ook een onbezorgde bezitter van zichzelf, die de volgende dag zonder ongerustheid verwacht.
Diegene die gezegd heeft "ik heb geleefd", die staat dagelijks met winst op.