Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vergilius

Aeneis II: Het houten paard (versie 4)

Gebroken door oorlogen en gedwongen door het lot, bouwden de leiders van de Grieken, terwijl zoveel jaren al voorbij gleden, een paard zo groot als een berg en bekleedden ze de ribben met gezaagd dennenhout. Ze veinsden een wijgeschenk in ruil voor hun terugkeer; dit gerucht deed de ronde. Nadat ze hiervoor de uitgekozen lichamen van mannen heimelijk lootten, sloten ze die op in de blinde zijkant en vulden ze de reusachtige holtes en de buik met gewapende soldaten.

Het eiland Tenedos, zeer bekend door faam, was in zicht, rijk aan rijkdom zolang de heerschappij van Priamus bleef, nu slechts een baai en onbetrouwbare halteplaats voor de schepen: ze verborgen zich op de verlaten kust nadat ze hierheen gevaren waren. Wij meenden dat ze weggegaan waren en dat ze door de wind naar Mycene waren gegaan. Dus maakte heel Troje zich los van een lange rouwperiode.

De poorten gingen open, het is fijn te gaan en het Griekse kamp, de verlaten plaatsen en de achtergelaten kust te bekijken. Hier was het kamp van de Dolopiƫrs, hier kampeerde de woeste Achilles, hier was de plaats voor de schepen, hier waren ze gewoon in slagorde te strijden. Een deel stond verstomd (te kijken) naar het verderfelijke geschenk voor de ongehuwde Minerva en bewonderde de massa van het paard.

Thymoetes spoorde als eerste aan dat het (paard) binnen onze stadsmuren wordt geleid en geplaatst wordt op de burcht, ofwel met een list, ofwel droeg het lot van Troje zo'n dingen mee.
Maar Capys en degenen in wiens geest een betere mening was, bevalen ofwel de hinderlaag van de Grieken en het verdachte geschenk in zee te kieperen, ofwel te verbranden met ondergelegde vlammen, ofwel de schuilplaatsen te testen. Het onzeker volk werd verscheurd in 2 tegengestelde voorkeuren.

Daar komt Laocoƶn als eerste van allen, met een grote troep, briesend naar beneden gelopen vanaf de top van de burcht en van ver riep hij: "Oh ongelukkige burgers, welke waanzin is zo groot? Geloven jullie echt dat de vijanden weg zijn gevaren? Of menen jullie dat eender welk geschenk van de Grieken vrij is van listen? Is Odysseus op deze manier gekend? Ofwel verbergen zich, opgesloten in dit hout, Grieken, ofwel is deze machine gebouwd tegen onze muren, om binnen te kijken in onze huizen en van boven de stad binnen te komen, ofwel is er een ander bedrog verborgen: geloof het paard niet, Trojanen. Wat het ook is, ik ben bang van de Grieken ook al brengen ze geschenken."

Dit zei hij en hij stootte met gezonder kracht een reusachtige speer in de zijkant en in de door duigen gebogen buik van het beest. De speer bleef trillend staan en, omdat de buik aangestoten was, weergalmden de holle delen en gaven de holtes een dreun. En, als het lot van de goden, als de geest niet blind was geweest, had hij ons ertoe aangezet de Argolische schuilplaatsen met ijzer te bedoezelen en zou Troje er nu nog staan en zou jij, hoge burcht van Priamus, er nog steeds zijn.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30