Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Paris en Helena in Egypte; c. Priesters en Thonis weten van de roof van Helena (2.113.2-3)

En er was op de kust, wat ook nu is, een heiligdom van Herakles, als een slaaf, van wie van de mensen dan (ook), naar dat (heiligdom) gevlucht zijnde, heilige brandmerken op zich zal toebrengen, terwijl hij zichzelf aan de god geeft, is het niet geoorloofd hem aan te raken. Die wet is nog steeds onveranderd tot aan mij, vanaf het begin. Van Paris dan dus vielen dienaren af, die wet, die betrekking heeft op het heiligdom, vernomen hebbend, en terwijl zij als smekelingen van de god gingen zitten, klaagden zij Paris aan, omdat zij hem wilden schaden, terwijl zij het hele relaas uit de doeken deden, hoe het zat met Helena en het onrecht jegens Menelaos. En zij klaagden hem deze dingen aan, naar zowel de priesters als naar de wachter van die monding, aan wie de naam Thonis was.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0