Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Candaules en Gyges; f. De vrouw van Candaules wordt naakt door Gyges gezien (1.10)

Dus hij, omdat hij niet kon ontkomen, was bereid; en Candaules, toen hij meende dat het tijd was voor het bed, leidde Gyges naar het vertrek, en daarna was meteen ook de vrouw aanwezig; en nadat zij naar binnen was gegaan en terwijl zij de kleren neerlegde, bekeek Gyges haar. En toen hij, toen zij naar het bed ging, in haar rug gekomen was, nadat hij heimelijk weggeslopen was, ging hij naar buiten. En de vrouw zag dat hij naar buiten ging. En nadat zij dat wat door haar man gedaan was, begrepen had, slaakte zij noch een kreet, omdat zij zich schaamde, noch wekte zij de indruk dat zij het begrepen had, in de geest hebbende (=van plan zijnde) Candaules te straffen. Want bij de Lydiërs en bijna altijd ook bij de andere barbaren, geldt dat zelfs een man naakt gezien wordt, als grootse schande.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0