Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Candaules en Gyges; b. voor Candaules heersten de Heracliden over Lydië (1.7)

En de hegemonie, die van de Heracliden was, is als volgt overgegaan op het geslacht van Croesus, namelijk de zogeheten Mermnaden. Er was een Candaules, die de Grieken Myrsilus noemen, de alleenheerser van Sardis, en afstammeling van Alkaios, de zoon van Herakles. Want Argon, zoon van Ninus, zoon van Belus, zoon van Alcaeus, werd als eerste van de Heracliden koning van Sardis, en Candaules, zoon van Myrsus, als laatste. En zij die eerder dan Argon heersten over dat gebied, waren afstammelingen van Lydus, zoon van Atys, naar wie dat hele tegenwoordige volk genoemd is, terwijl dat eerder Maeonisch genoemd werd. Van de kant van hen, met de heerschappij belast, hebben de Heracliden deze gekregen ten gevolge van godsspraak en afstammend van een slavin van Jardanos en van Herakles, waarbij ze heersten gedurende twee en twintig generaties van mensen, vijfhonderd en vijf jaren, van een zoon van een vader de heerschappij overnemend, tot aan Candaules, zoon van Myrsus.