Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Aanleiding voor het conflict: a. De Feniciërs zijn schuldig aan het conflict (1.1.1-2)

De geleerden van de Perzen zeggen dat de Feniciërs tenminste nu schuldig zijn geweest aan het conflict; Want (zij zeggen) dat zij, van de zogeheten Rode Zee naar deze zee gekomen, zich ook gevestigd hebbende in dat gebied dat zij ook nu bewonen, zich meteen op lange zeereizen toelegden en dat zij, Egyptische en Assyrische koopwaar meenemend, in de overige streken (aan)kwamen en met name in Argos. En Argos overtrof in die tijd in alle opzichten de stadstaten op het nu geheten Griekse (/Helleense) grond. En (zij zeggen) dat de Feniciërs, aangekomen in dus dat Argos, de lading uitstalden.