Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 6A: Hymenaeus brengt een onheilspellend bezoek aan Orpheus en Eurydice

Hymenaeus ging daarvandaan weg door de onmetelijke hemel, bedekt met een oranjerood gewaad/mantel en haastte zich nar de kust van Cicones en wordt tevergeefs geroepen door de stem van Orpheus.

Hij was weliswaar aanwezig, maar hij bracht noch de gebruikelijke liederen en gebeden, zorgt noch voor blije gezichten, noch een gelukkig voorteken mee;

ook de fakkel, die hij vasthield was onafgebroken sissend door tranenverwekkende rook en ondanks het zwaaien vatte de fakkel geen vlam. De afloop was zwaarder dan het voorteken.

Want toen de jonge bruid zwierf door het gras, begeleid door de menigte van Naiaden, stierf zij, nadat ze gebeten was door een slang in haar enkel.