Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 4A: Er breekt een enorme brand uit

1 Er volgde een ramp, het is onzeker door toeval of boze opzet van de keizer (want de schrijvers hebben beide oorzaken overgeleverd), maar ernstiger en gruwelijker dan alle rampen die deze stad door het geweld van vuren zijn overkomen.
Het begin is ontstaan in dat gedeelte van de circus, dat grenst aan de bergen Palatijn en Caelius, waar in de winkels, waarin die koopwaar lag waardoor vuur wordt gevoed, het vuur tegelijkertijd (is) begonnen en onmiddellijk hevig (was) en aangedreven door de wind de lange kant van de circus
5 heeft aangegrepen.Want noch particuliere huizen omheind door brandmuren of de tempels omringd door muren of iets anders lag er tussen om het (vuur) tegen te houden.
De brand, die zich eerst door onstuimigheid/onstuimig uitbreidde over de dalen, daarna zich oprichtte naar de heuvels en wederom de lagere delen gedeelten verwoestte, maakte bestrijdingsmiddelen onmogelijk door de snelheid van de ramp en omdat de stad kwetsbaar was door de nauwe en kronkelige straten en door de ongeordende rijen huizen, zoals het oude Rome was. Bovendien jammerklachten van angstige vrouwen, zwakke bejaarden of hulpeloze kinderen en diegenen die voor zichzelf en degenen die voor anderen zorgden, terwijl ze zwakke mensen met zich meetrokken of op ze wachten,
10 een deel traag, een deel zich haastend, belemmerden alles. En dikwijls, terwijl ze achterom keken, werden ze aan de zijkanten of aan de voorkant omsingeld, ofwel als ze naar de aangrenzende wijken waren ontsnapt, nadat deze ook door het vuur waren aangetast, vonden ze datgene wat ze ver genoeg weg dachtten, in dezelfde situatie. Tenslotte onzeker wat ze moesten vermijden of nastreven, vulden ze de wegen, wierpen zich neer over de akkers; sommigen na al hun bezit te hebben verloren, ook het levensonderhoud voor een dag, anderen door de gehechtheid aan hun familie die ze niet hadden kunnen redden, kwamen om, hoewel een vluchtmogelijkheid openstond. En niemand durfde het vuur te bestrijden,
15 door de talrijke dreigementen van velen die het blussen tegenhielden en omdat anderen openlijk fakkels gooiden en luid riepen dat ze een opdrachtgever hadden, hetzij om vrijer plunderingen te bedrijven, hetzij op bevel.