Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 4B: De conservatieve consul Cato spreekt schande van de vrouwendemonstratie

1 Als ieder van ons met betrekking tot zijn eigen echtgenote, burgers van Rome, begonnen was/zou zijn het recht en het aanzien van de man te handhaven, hadden wij minder problemen gehad met alle vrouwen tezamen. Nu wordt onze vrijheid, die thuis is overwonnen/ondermijnd door de vrouwelijke heerszucht, ook hier op het forum vertrapt en met voeten getreden, en, aangezien we hen niet één voor één apart onder de duim hebben gehouden, sidderen we voor allen tezamen. Ik voor mij meende dat de mythe en de zaak verzonnen was dat het hele geslacht der mannen op een of ander eiland 5 door een vrouwen-samenzwering totaal is uitgeroeid. (Maar) van de kant van iedere soort is/bestaat het grootste gevaar als je zou toestaan dat er bijeenkomsten en vergaderingen en geheime besprekingen zijn. En ik kan nauwelijks in mijn geest/bij mijzelf besluiten of de zaak zelf slechter is of met een slechter precedent wordt uitgevoerd. Hiervan gaat het ene/het laatste meer ons consuls en de overige magistraten aan, het andere/het eerste jullie, burgers van Rome.Want of datgene wat aan u wordt voorgelegd in het belang van de staat is of niet, is de beslissing van u, die op het punt staan te stemmen. Dit oproer van vrouwen, hetzij het spontaan, hetzij
10 het door toedoen van u, Marcus Fundanius en Lucius Valerius, heeft plaatsgevonden, dat ongetwijfeld de verantwoordelijkheid van de magistraten aangaat - ik weet niet of dit schandelijker is voor u, tribunen, of voor de consuls: voor u als u vrouwen er al toe hebt aangezet om tribunen-relletjes te ontketenen, voor ons als wetten moeten worden aangenomen zoals eens door de uittocht van het volk, zo nu door de uittocht van vrouwen.