Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 2B: Plebejers trekken zich terug op de Heilige berg

1 Angst overmeesterde daarna de senatoren dat, als het leger afgedankt was, er weer geheime samenkomsten en samenzweringen gehouden zouden worden. Daarom, hoewel er een lichting was gehouden door de dictator, toch in de mening dat, aangezien zij volgens de eedformule van de consuls gezworen hadden, de soldaten door een eed gebonden waren, bevalen zij onder voorwendsel van een door de Aequi hervatte oorlog dat de legioenen uit de stad werden gevoerd. Door dit feit nu werd de opstand bespoedigd. En men zegt dat er eerst over moord op de consuls is gesproken om zich van de eed te verlossen;
5 dat zij, vervolgens op de hoogte gebracht dat geen godsdienstige verplichting opgeheven werd door misdaad, op instigatie van een zekere Sicinius zonder bevel van de consuls naar de Heilige berg zijn uitgeweken. Hij bevindt zich aan de overkant van de rivier de Anio, drie mijl van de stad. Deze versie is gebruikelijker dan die waarvan Piso de zegsman is, namelijk dat de uittocht heeft plaatsgevonden naar de Aventijn.