Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 10, tekst 3B: Maatregelen van Catilina: de bijeenkomst bij Laeca (27)

1 Dus stuurde hij Gaius Manlius naar Faesulae en naar het gedeelte van Etruriƫ, een zekere Septimius uit Camerinum naar het Piceense land., Gaius Julius naar Apuliƫ, bovendien de een hierheen de ander daarheen, waar hij dacht dat ieder nuttig zou zijn. Ondertussen organiseerde hij in Rome veel dingen tegelijk: hij bereidde een moordaanslag op de consuls voor, bereidde branden voor, bezette geschikte plaatsen met gewapende mannen; zelf was hij gewapend, beval anderen hetzelfde, spoorde (hen) aan om altijd oplettend 5 en voorbereid te zijn. Dagen en nachten was hij druk bezig, sliep niet, werd noch door gebrek aan slaap noch door inspanning moe. Tenslotte, toen hij, terwijl hij veel verrichte, geen voortgang boekte, riep hij wederom in het holst van de nacht de leiders van de samenzwering bijeen via Marcus Porcius Laeca en na daar veel over hun slapheid te hebben geklaagd, lichtte hij hen in dat hij Manlius had vooruitgestuurd naar die groep, die hij had voorbereid/georganiseerd om de wapens op te nemen, eveneens anderen naar andere geschikte plaatsen om de oorlog te beginnen, en dat hij naar het leger wilde vertrekken als hij eerst Cicero uit de weg had geruimd: dat hij/deze zijn plannen 10 zeer in de weg stond.