Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 10, tekst 2D: Catilina treft voorbereidingen voor de coup (24)

1 Dus, nadat de verkiezingen waren gehouden, werden Marcus Tullus en Gaius Antonius tot consuls verklaard. Deze gebeurtenis had eerst de deelnemers aan de samenzwering geschokt. Maar toch werd de razernij van Catilina niet minder, maar van dag tot dag ondernam hij meer: hij bereidde wapens voor/legde wapenvoorraden aan in Italiƫ op geschikte plaatsen, bracht geld dat hij op eigen krediet of dat van zijn vrienden had geleend, naar Faesulae naar een zekere Manlius, die later de eerste was om oorlog te beginnen. Men zegt dat hij in deze tijd zeer veel
5 mensen van allerlei slag in zijn samenzwering heeft opgenomen, ook vrij veel vrouwen die eerst hun geweldig grote uitgaven hadden bestreden door zich te prostitueren, daarna, toen hun leeftijd slechts een beperking had opgelegd aan hun verdiensten, maar niet aan hun luxe leven, heel grote schulden hadden gemaakt. Door dezen geloofde Catilina dat hij de slaven in de stad kon opstoken, de stad in brand steken, (en) hun mannen ofwel aan zich binden ofwel doden.