Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst B: taaloefeningen

A
1. acc.mv. de mooiste havens pulcher
2. nom.mv. de wreedste volken crudelis
3. dat.ev. aan/voor het dapperste leger fortis
4. nom/acc.ev het wijste senaatsbesluit sapiens
5. nom/acc.mv. de wreedste oorlogen saevus
6. nom.mv. de bedroefdste ouders maestus
7. gen.mv. van de moeilijkste zaken difficilis
8. dat/abl.mv. aan/voor/met/door de ernstigste wonden gravis
9. abl.ev. met/door het grootste lawaai ingens
10. nom/abl.ev. (met/door) het duisterste gerucht obscurus

B
1. De Germanen meenden dat zij van alle volkeren de dappersten waren.
2. Cleopatra wilde liever dood zijn dan de slavin van Octavianus.
3. Alle begin is zeer moeilijk.
4. Friese jongens zijn de allermooiste.
5. Toen zij het theater binnengingen, zagen zij de grootte van het Romeinse volk.
6. Geloof jij dat jij ongelukkiger bent dan die man?
7. Hij is de ongelukkigste van allen.
8. In Athene woonden zeer wijze mannen.
9. De karakters van de mensen zijn niet erg goed.