Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 39.9 (p.165, rr.42-48); Aebutius en Hispala (2)

De moeder spreekt de jongeman aan: [ze vertelt] dat ze, toen hij ziek was, voor hem de gelofte gedaan heeft dat ze, zodra hij hersteld zou zijn, hem in de Bacchusdienst zou inwijden; dat ze, omdat ze tot inlossing van haar gelofte verplicht is door de gunst van de goden, die wil inlossen; dat er een [periode van] onthouding van tien dagen vereist (nodig) is; dat ze hem op de tiende dag, nadat hij gedineerd heeft [en] daarna op rituele wijze gewassen is, naar het heiligdom zal geleiden. Een bekende prostituée, de vrijgelatene Hispala Faecenia, [eigenlijk] te goed voor de broodwinning die ze zich als slavinnetje had aangewend, voorzag ook nadat ze vrijgelaten was op dezelfde manier in haar levensonderhoud.