Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 27, tekst A

Omdat Caligula in Germania geen echte overwinning kon behalen, maakte hij van een list gebruik : hij beval dat enkele Germaanse lijfwachten over de rivier de Rijn gezet werden en dat ze in een bos werden verborgen en dat hem na het ontbijt bericht werd, dat vijanden aanwezig waren.

Na zijn vrienden en een deel van de ruiters te hebben aangespoord om hem te volgen, vertrok Caligula meteen uit het kamp naar het bos vlakbij. Nadat hij bomen had laten kappen en op de manier [als] van trofeeën had versierd, keerde hij terug naar het kamp terwijl hij de Germaanse lijfwachten geboeid met zich meevoerde, zogenaamd als krijgsgevangenen.

Vervolgens stuurde hij aan de senaat een brief, waarin hij zich er woedend over beklaagde dat hij[zelf] zich afmatte in zijn strijd voor het vaderland, terwijl de senatoren in Rome aan het feesten waren. Na dit 'succes’ zond hij zijn leger naar de kust van de Oceaan.

Nadat hij daar het leger in slagorde had opgesteld, droeg hij aan de verbaasde soldaten op om schelpen te verzamelen en helmen [daarmee] te vullen, terwijl hij dit betitelde als "buit van de Oceaan". Teruggekeerd naar Rome toonde hij de schelpen aan de senatoren en sprak als volgt: "Senatoren, ik ben teruggekeerd na grote dapperheid aan de dag gelegd te hebben. Laten wij nu van de overwinning genieten!"