Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Basis

??, de eervolle vrouw

1. De godin Athene komt aan in het huis van Alkinoös.
2. want ze bekommert zich om de terugkeer van Odysseus.
3. Dus gaat ze naar de slaapkkamer van Nausikaä,
4. de dochter van Alkinoös. Maar het meisje slaapt,
5. in de slaap spoort zij haar aan:
6. ‘’Nausikaä, waarom slaap jij nog en vergeet jij de mantels?
7. Het ligt er geheel en al vuil. Maar het is noodzakelijk dat jij het wast!
8. Want jij zal niet veel tijd nog een meisje zij: want je staat op het punt spoedig te trouwen.
9. Zeer goede mannen van de Faiaken willen jou trouwen.
10. Dan moeten de mantels schoon zijn.’’

11. ’s Morgens vroeg wordt Nausikaä wakker en verwondert zij zich over de droom.
12. Meteen gaat zij naar de vader en vraagt aan hem:
13. ‘’Lieve papa, ik wil de mantels in de rivier wassen.
14. Want het past voor jou jezelf in schone mantels naar de raadsvergadering te gaan,
15. de broers willen altijd in schone mantels dansen.
16. De rivier is ver verwijderd van de stad.
17. Dus kun jij een wagen gereed maken?’’

18. Met deze woorden overtuigt Nausikaä de vader,
19. want zij schaamt zich over het huwelijk te spreken met de lieve vader!
20. Deze begrijpt het volkomen en antwoordt:
21. ‘’Ik kan dit doen, mijn kind, wat je mij vraagt.
22. Maar ga nu!’’
23. Zo rijdt Nausikaä zelf in haar wagen met de mantels
24. naar de rivier, haar dienaressen komen te voet.

25. Daar slaapt Odysseus nog in het struikgewas.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.084

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18