Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 29 (versie 2)

THEMA 6
Hades
les 29
Begrafenis
Er was eens in Athene een groot en mooi, maar angstaanjagend huis. In de nachten namelijk, terwijl de anderen Atheners sliepen, maakte een oude man, die lange haren had en schitterende ogen, de bewoners bang: het was een spook, dat de ledematen in zware boeien had. Omdat daardoor niemand daar wilde wonen, was dat huis verlaten. Toch besloot de filosoof Athenodoros om het angstaanjagende huis te bewonen, hoewel hij de zaken over het spook had vernomen.
In de eerste nacht beval hij alle slaven om weg te gaan, maar zelf bleef hij alleen in de kamer, terwijl hij brieven schreef. Eerst was er overal rust. Na enige tijd hoorde hij een zacht geluid ver weg. Terwijl hij echter zijn ogen richtte op de brief was hij in alle onverstoorbaarheid aan het schrijven, terwijl het steeds sterkere geluid dichterbij kwam. Tenslotte was het spook aanwezig naast de zittende Athenodoros, terwijl hij zijn ketenen rammelde boven diens hoofd.
De filosoof keek onbevreesd naar het spook en zei: 'Wat wil je dan?' Omdat het spook met de vinger een wenk gaf om met hem mee te komen, nam hij een lamp en volgde hem. Het spook leidde de filosoof naar de binnenhof; nadat het daar gekomen was, verliet het hem. Athenodoros markeerde die plaats met bladeren. Nadat de zon was opgekomen, groef hij daar; hij vond een lijk van een in boeien gewikkelde man. Nadat de filosoof het lijk overeenkomstig de rite in een nieuw graf had begraven, maakte het spook het huis niet meer bang.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17