Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Xenophon

Reactie van de toehoorders (Xenophon, Anabasis, I.3. 7-9)

Zo sprak hij. Zijn eigen soldaten en de anderen, die dat hoorden -dat hij beweerde niet tegen de koning op te trekken – prezen hem. Van bij Xenias en Pasion kwamen meer dan tweeduizend soldaten met hun wapens en hun bagage kamperen bij Klearchos. Daardoor zag Kuros geen uitweg en teleurgesteld ontbood hij Klearchos. Maar die wou niet gaan. Buiten weten van zijn soldaten zond hij een bode naar hem en zei de moed niet te verliezen, in de overtuiging dat de zaak in orde zou komen. Hij verzocht hem om hem opnieuw te ontbieden, maar hij weigerde te gaan. Daarna verzamelde hij zijn eigen soldaten, zij die naar hem overgelopen waren en van de anderen de vrijwilligers, en zei het volgende.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30