Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Xenophon

Het plan tot weerwraak (Xenophon, Anabasis I. 1. 4-6)

Toen Kuros gevaar gelopen had en beledigd was ging hij weg en maakte plannen om nooit meer in de macht van zijn broer te zijn, maar, als hij kon, koning te zijn in plaats van hem. Zijn moeder Parusatis stond ten dienste van Kuros, omdat ze meer van hem hield dan van de regerende Artaxerxes. Al wie van bij de koning bij hem kwam, bracht hij allemaal in een bepaalde toestand en zond hij weg zodat ze meer bevriend waren met hem dan met de koning. Hij zorgde voor de barbaren bij zichzelf, zodat ze klaar waren om oorlog te voeren en hem genegen waren. Hij verzamelde in ’t geheim de Griekse strijdmacht zoveel als hij kon, om de koning zo onvoorbereid mogelijk aan te vallen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48