Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Xenophon

Een broedertwist. (Xenophon, Anabasis I. 1. 1-3)

Darius en Parusatis hadden twee kinderen, de oudste Artaxerxes en de jongste Kuros. Toen Darius ziek werd en vermoedde dat het einde van zijn leven naderde, wilde hij dat de beide kinderen aanwezig waren. De oudste was toevallig aanwezig en ontbood Kuros uit zijn provincie, waarvan hij hem tot satraap had aangesteld. Hij had hem ook aangesteld als aanvoerder van alle legioenen, die op de vlakte van Kastalon verzameld werden. Dus vertrok Kuros met Tissafernes als vriend, en met driehonderd hoplieten van de Grieken, onder leiding van Xenias van Parrasia. Toen Darius stierf en Artaxerxes koning was geworden, maakte Tissafernes Kuros verdacht bij zijn broer, door te beweren dat hij plannen smeedde tegen hem. Hij geloofde het en nam Kuros gevangen om hem te doden. Zijn moeder bevrijdde hem door te smeken en zond hem terug naar zijn provincie.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18