Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Xenophon

Anabasis I

Van Darius en Parusatis werden twee kinderen geboren, de oudste Artaxerxes, en de jongste Kyros; en toen Darius ziek was en het einde van zijn leven vermoedde, wilde hij dat beide kinderen aanwezig waren.
De oudste dan was toevallig aanwezig; en Kyros liet hij komen uit het gebied waarover hij hem satraap had gemaakt en verder had hij hem tot strateeg benoemd van allen die zich verzameld hadden in de vlakte van Kastolos. Kyros ging dus het binnenland in met [labwn] Tissafernes als vriend, en hebbende driehonderd hoplieten van de Grieken ging hij omhoog, en van hen was de leider Xenias uit Parrhasia.
En toen Darius gestorven was en Artraxerxes in het koningschap was gevestigd, belasterde Tissafernes Kyros bij zijn broer, zeggende dat hij kwaad in de zin had (epibouleuoi] tegen hem. En hij geloofde het en nam Kyros gevangen met de bedoeling [ ws] hem te doden. Maar de moeder stuurde hem weg nadat ze gevraagd had om zijn vrijlating terug naar zijn gebied.
En hij ging weg, nadat hij gevaar gelopen had en beledigd was en wilde nooit meer in de macht van zijn broer zijn, maar, als hij dat kon, koning zijn in plaats van hem. En Parusatis natuurlijk, de moeder, stond in dienst van Kyros omdat ze meer van hem hield dan van de regerende Artraxerxes.
Alwie er van de mensen van de kant van de koning bij hem kwam, allen stuurde hij weg terwijl hij ze in zon stemming gebracht had dat ze hem aardiger vonden dan de koning. En hij zorgde voor de Barbaren bij hemzelf, dat ze in staat waren oorlog te voeren en goedgezind waren jegens hem.
6. En hij verzamelde het Griekse leger zoveel mogelijk in het geheim als hij kon, om de koning zo onvoorbereid mogelijk gevangen te nemen. Zo nu hield hij de werving.
Van alle wachtposten die hij had in de steden beval hij de aanvoerders ieder Peleponnesische mannen te nemen, zo veel en zo goed mogelijk, omdat Tissaphernes de steden in de zin zou hebben. Want de Ionische steden waren vroeger van Tissaphernes, hem gegeven door de koning, maar nu waren ze overgelopen naar Kyros, alle behalve Milete.

(nog niet af)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18