Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst D: Rea Silvia wordt moeder

Na enkele maanden begon Rea tekenen van zwangerschap te geven. Amulius sprong woedend op, zodra hij had gehoord dat Rea zwanger was. Meteen beval hij soldaten haar naar een kerker te zenden en haar te bewaken. Rea wanhoopte echter niet. Ze wist immers dat een god aan haar was verschenen en haar had liefgehad. In de kerker baarde zij een tweeling, Romulus en Remus. Amulius kwam ongerust naar de kerker, zodra zij waren geboren en hij beval zijn slaven de jongens in de rivier de Tiber te gooien. De slaven echter die de jongens niet wilden doden, gehoorzaamden de koning niet. Zij plaatsten de tweeling in een mandje, die met hulp van Mars naar de oever werd gedreven. Een wolvin echter, die vanuit de berg was afgedaald, hoorde het gekrijs van de jongens. Ze snelde ernaartoe en zij bood aan hen haar uiers aan.
Op een zekere dag zag een herder de wolvin de jongens voeden en hij stond verbaasd. Hij droeg de tweeling met zich mee naar zijn kleine huisje en gaf ze aan zijn vrouw. In het huisje leefde de tweeling met de 12 zonen van de herder gedurende vele jaren gelukkig. Later doodden zij eerst Amulius, zodra zij van de herder hadden vernomen dat zij koningszonen waren, vervolgens bevrijdden zij hun moeder uit de kerker, ten slotte brachten zij hun grootvader Numitor terug naar de troon van zijn vader.

Dus:
Rea was zwanger, Amulius beval zijn soldaten haar op te sluiten en te bewaken in een kerker. De zonen van Rea waren Romulus en Remus. Amulius beval zijn slaven zodra Romulus en Remus geboren waren, hen te doden. De slaven plaatsten de tweeling echter in een mandje in een rivier die met de hulp van Mars naar de oever werd gedreven. Een wolvin hoorde het gekrijs en bood de tweeling haar uiers aan. Op een zekere dag zag een herder dat de wolvin de jongens voedde, hij nam de tweeling mee naar zijn kleine huis met een vrouw en 12 zonen. Hij gaf de tweeling aan zijn vrouw. Zodra Romulus en Remus wisten dat ze koningszonen waren doodden ze Amulius en daarna bevrijdden zij hun moeder. Daarna brachten zij hun grootvader Numitor terug naar de troon van zijn vader.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23