Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 14, tekst A: Ontmoeting met Dido (vertaling + vragen)

Plotseling zag Aeneas in het dichte bos de schim van Dido ronddwalen.
Zodra hij haar had herkend door de duisternis heen, ZEI hij huilend:
"ongelukkige Dido, ik had al eerder gehoord dat je jezelf de dood met een zwaard had aangedaan. Nu pas begrijp ik dat dit bericht waar is geweest.
Ach, ben ik de oorzaak van jouw dood geweest?
Ik zweer bij de sterren, o Koningin, dat ik tegen mijn zin vanaf jouw ben weggegaan.
Maar de bevelen van de goden, die mij nu dwingen door deze schimmen te gaan, hebben me toen gedwongen uit jouw stad weg te gaan.
Ik geloofde niet dat mijn vlucht kwaad bracht aan jou.
Waar ga je heen? Blijf staan, smeek ik je. Wie ontvlucht je? Vlucht je voor mij?"
Met deze woorden probeerde hij haar hart te ontroeren.
Dido bleef staan, maar ze hield haar ogen afgewend.
Onbeweeglijk stond zij zoals een harde eik of een ijskoude rots.
Eindelijk vluchtte zij vijandig naar een mirtebos,
Waar haar vroegere echtgenoot Sycheus haar met veel liefde ontving.


Vragen:
1a. Aeneas zal om vergiffenis smeken
b. Dido is nog steeds boos op Aeneas.
2. Te
3. Accusativus= Fugam meam
infinitifus = ferre
4a. ze loopt weg
b. x
5. Dat Dido niet van plan is hem te vergeven en koel en afstandelijk is tegenover hem.
6a. Dat het moest van de goden. Het was een bevel.
b. Niet helemaal, want hij zegt dat de schepen en Anchises naar zijn land toe moet en op hem staan te wachten.
7. inimica = vijandig

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23