Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 1

Hoofdstuk 14, tekst D

Vader Anchises wees tussen de menigte van zielen bepaalde uitstekende mannen met zijn vinger aan en zei: "Kijk! Hier zie je jouw toekomstige nakomelingen: Romeinen, die uit onze afstammingen geboren zullen worden." En hij toonde zijn zoon de stichters van Rome, de trotste koningen, de consuls, en helden van de republiek, en de goddelijke augustus. Toen zei hij: "De Grieken zullen weliswaar beter standbeelden van marmer kunnen beeldhouwen en processen voeren en met een passer de omwentelingen van de hemel beschrijven. Maar jouw kunst zal het zijn, Romein, de volkeren met gezag te regeren om rechtvaardige vrede op te leggen om onderworpenen te ontzien en hoogmoedigen volkomen te overwinnen. Zo stak Anchises het hart aan voor Aeneas met liefde voor zijn toekomstige roem. Vervolgens liet hij zijn zoon uit de onderwereld gaan. Aeneas keerde blij terug naar de schepen, waar zijn makkers en de kleine Ascanius hem verwachtten. In zijn geest bleven de woorden van zijn vader steken:' jouw kunst zal het zijn, Romein, de volkeren met gezag te regeren om rechtvaardige vrede op te leggen om onderworpenen te sparen en trots te overwinnen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30