Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 1

Hoofdstuk 14, tekst A: De ontmoeting met Dido

1. Plotseling zag Aeneas in het dichte bos de schim van Dido ronddwalen. Zodra hij haar had herkend door de duisternis heen, zei hij huilend:
"Ongelukkige Dido, ik had al eerder gehoord dat je jezelf de dood met een zwaard had aangedaan.
5. Nu pas begrijp ik dat dit bericht waar is geweest.
Ach, ben ik de oorzaak van jouw dood geweest?
Ik zweer bij de sterren, o koningin, dat ik tegen mijn zin vanaf jouw kust ben weggegaan.
10. Maar de bevelen van de goden, die mij nu dwingen door deze schimmen te gaan, hebben me toen gedwongen uit jouw stad weg te gaan.
Ik geloofde niet dat mijn vlucht kwaad bracht aan jou.
Waar ga je heen? Blijf staan, ik smeek je. Wie ontvlucht je? vlucht je voor mij?"
15. Met deze woorden probeerde hij haar hart te ontroeren.
Dido bleef staan, maar ze hield haar ogen afgewend.
Onbewegelijk stond zij zoals een harde eik of een ijskoude rots.
Eindelijk vluchtte ze vijandig naar een Mirtebos, waar haar vroegere echtgenoot Sycheus haar met veel liefde ontving.