Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 1

Hoofdstuk 13, tekst B

Intussen had de koningin een voorgevoel van de list van de Trojaanse leider - wie kan immers iemand die verliefd is, misleiden? Die goddeloze fama had immers aan haar het plan van Aeneas overgebracht. In vuur en vlam als een Bacchante ging ze tekeer door de hele stad. Tenslotte 5) sprak ze Aeneas uit eigen beweging aan met deze woorden: Trouweloze, heb je ernaar verlangd stiekem van mijn land weg te gaan? Waarom maak je je klaar om 'Â’s winters over de zee te varen? Vlucht je voor mij? Houden noch onze liefde, noch onze rechterhand, noch de zekere dood van Dido jou tegen? Bij deze tranen, bij 10) jouw rechterhand, bij ons huwelijk smeek ik je: Heb medelijden met mij en laat dat plan varen! Wegens jou haten de Afrikaanse volkeren en tirannen mij. Wegens jou zijn mijn Tyriërs mij vijandig geworden. Wegens jou is mijn goede naam te gronde gegaan. 15) Ik ben aan alle kanten geheel in de steek gelaten: ik heb zelfs niet een baby, een klein Aeneasje, die mij met zijn gelaatstrekken aan jou doet denken. Dit zei ze.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30