Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 6: Livius Voorbereidingen (versie 2)

25.1 Nadat het verdrag was gesloten, pakten de drielingbroers hun wapens, zoals men was overeengekomen. Wanneer de eigen aanhangers beide partijen aanspoorden door te zeggen dat de goden van het vaderland, het vaderland en de ouders, al wat er van burgers thuis was, al wat er in het leger was, toen keken naar de wapens van hen en de handen van hen, onstuimig (woest) door hun eigen karakter en vol van stemmen van de aansporenden gingen zij voor naar het midden tussen twee slaglinies.
25.2 De twee legers waren aan beide kanten voor het legerkamp gaan zitten, meer vrij van het aanwezige gevaar dan van zorg; immers de heerschappij stond op het spel gelegen in de moed en het lot van zo weinigen. Daarom dus richtten ze hun aandacht op het allerminst aangename schouwspel nadat ze zich hadden opgericht en gespannen.