Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 6 (Livius), tekst: Oproer in Collatia

59.3 Het lijk van Lucretia, het huis uitgedragen, brachten ze naar het forum en, zoals dat gaat, door het wonderlijke van de onverwachte gebeurtenis en door verontwaardiging brachten zij mensen op de been. Ieder voor zich klaagden ze over het koninklijke onrecht en geweld.
59.4 Zowel de droefheid van de vader maakte indruk, als Brutus, bestraffer van tranen en nutteloze klachten en initiatiefnemer van, wat paste bij mannen, wat paste bij Romeinen, het opnemen van de wapens tegen hen die vijandelijkheden durfden.
59.5 Juist de dapperste van de jongemannen was met zijn wapens als vrijwilliger erbij; ook de overige jeugd volgde. Vervolgens, nadat een deel ter bescherming was achtergelaten in Collatia en nadat bewakers bij de poorten waren geplaatst, om te voorkomen dat iemand deze opstand aan de koningen berichtte, zijn de overigen gewapend onder leiding van Brutus naar Rome vertrokken.