Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 5 (Aeneïs): Juppiter grijpt in (219-237)

Terwijl hij met deze woorden bad en het altaar vasthield, hoorde de Almachtige hem en hij wendde zijn ogen naar de koninklijke stadsmuren en de geliefden die hun betere/goede naam vergaten. Dan spreekt hij als volgt tot Mercurius en draagt hem het volgende op: ‘Vooruit, ga mijn zoon, roep de winden en glijd op je vleugels en spreek tot de Trojaanse aanvoerder, die nu in het Tyrische Carthago afwacht en zich niet bekommert om de door het lot gegeven stad, en meld hem mijn boodschap snel door de lucht (mijn woorden door de snelle lucht). Niet zo heeft zijn prachtige moeder hem ons beloofd en niet daarom heeft zij hem tweemaal gered van de wapens van de Grieken’maar ze beloofde dat hij diegene zou zijn die Italië, zwanger van heerschappij en dreunend van oorlog, zou besturen en het geslacht van het eeuwenoude bloed van Teucer zou voortzetten en de hele wereld aan zijn wetten zou onderwerpen. Als de roem van zulke grote daden hem niet aanvuurt en hij zelf ter wille van zijn eigen eer geen werk verzet, misgunt hij, als vader, Ascanius dan ook Rome’s burcht? Waar is hij mee bezig, of met welke verwachting verblijft hij bij een vijandig volk en bekommert hij zich niet om zijn Italische nakomelingen en het land van Lavinium? Laat hij varen! Dat is de hoofdzaak, dit moet ons bericht zijn.