Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 3 (Horatius), carmen 1.37

1-4: Nu moet er gedronken worden, nu moet er met vrije voet op de grond gestampt worden, nu is het de hoogste tijd het rustbed van de goden te voorzien van overvloedige maaltijden, kameraden.
5-9: Eerder was het een misdaad om Caecubische wijn uit een stokoude kelder te halen, terwijl de koningin de waanzinnige vernietiging van het Capitool en de ondergang van het rijk voorbereidde.
10-13: Met een besmette groep van door ziekte schandelijke mannen, terwijl ze onbeheerst was in het grenzeloos begeren en dronken van het aangename geluk.
13-17: Maar het feit dat er nauwelijks één schip gered was uit het vuur, verminderde haar waanzin, en Caesar bracht haar door Mareotische wijn benevelde verstand terug tot gerechtvaardigde angsten, terwijl hij haar opjoeg met roeiriemen terwijl ze wegvluchtte van Italië
17-21: Zoals een havik zachte duiven of een snelle jager een haas achtervolgt in de besneeuwde velden van Thessalië. Om het onheil- brengende monster in de ketenen te slaan.
21-24: Terwijl zij zocht om eervoller te sterven werd zij niet op vrouwelijke wijze bang voor het zwaard en zocht verborgen kusten niet op met haar snelle vloot,
25-28: En terwijl ze de moed had om het in puin liggende paleis met kalm gezicht te bekijken en terwijl ze de moed had om de ruwe slangen vast te pakken, met de bedoeling het zwarte gif helemaal met haar lichaam op te drinken.
29-32: Door haar bewust gekozen dood was zij dapperder dan ooit : omdat ze het de woeste oologsschepen natuurlijk niet gunde de niet nederige vrouw, om van koninklijke macht beroofd, weggeleid te worden voor een triomftocht.