Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 1 (Cicero), paragraaf 10

Kan werkelijk (aan) een belager en (aan) een rover onrechtvaardig de dood worden aangedaan? Wat betekenen (dan) onze escortes (en) wat (onze) zwaarden? Het zou zeker niet toegestaan zijn die te hebben, als het in geen enkel geval toegestaan zou zijn ze te gebruiken. Dit is dus, rechters, geen geschreven, maar een ontstane wet, die we niet hebben geleerd, aangenomen, gelezen, maar (die) we uit de natuur zelf ons hebben toegeƫigend, in ons hebben opgenomen, hebben uitgedrukt, waarin we niet zijn opgeleid, maar gegroeid, niet onderricht, maar doordrenkt, zodat, als ons leven in een of andere hinderlaag, als (het) in geweld en ik wapens van (of) rovers of vijanden terecht zou zijn gekomen, elke manier van het bewerkstelligen van redding eerzaam zou zijn.