Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 36, opd. 2

1: De samenzweerders wilden Caesar doden.
interficere Caesarem = lijd.vw. = obj.acc.
inf.woordgr. als object

2: Het was voor de samenzweerders niet moeilijk Caesar te doden.
ACI : subj. acc.

3: De samenzweerders meenden dat het in het belang van de staat was dat Caesar gedood werd.
ACI : a = caesarem interfici
i = esse

4: Het was voor vele Romeinen nauwelijks te geloven dat Caesar in de senaat gedood was.
ACI : onderwerp van "vix credibile erat"

5: Vele Romeinen konden nauwelijks geloven dat Caesar in de senaat gedood was.
ACI als lijd. vw.

6: Het leek voor vele Romeinen nauwelijks te geloven dat Caesar in de senaat gedood was.
NCI

7: De samenzweerders meenden dat Caesar gedood moest worden.
ACI als lijd.vw.

8: Vele Romeinen verdroegen moeilijk wat er in de senaat gebeurd was.
lijd. vw. = relatieve bijzin

9: Zeer grote woede maakte zich van de Romeinse burgers meester omdat Caesar in de senaat gedood was.
bijzin

10: Wat in de senaat gebeurd was, had de vrouw van Caesar reeds ingezien.
lijd vw. -.
coni. afh.vr.

11: De samenzweerders hadden al lang tevoren het besluit genomen om Caesar te doden.
interficiendi = bijv.nw. bij Caesaris = gerundivum

12: De samenzweerders hadden veel eerder het besluit genomen om Caesar te doden.
gerundium

13: Wegens de moord op Caesar waren de samenzweerders in het theater van Pompei bijeengekomen.
gerundivum

14: Door Caesar te doden wilden de samenzweerders de republiek herstellen.
gerundium

15: Caesar werd door de samenzweerders gedood om de republiek te redden.
gerundivum

16: De Romeinen waren erg bedroefd over de schandelijke moord op Caesar door de samenzweerders.

17: De Romeinen hadden veel verdriet over Caesar die de samenzweerders immers op schandelijke wijze vermoord hadden.
Coni. causalis

18: Nadat de samenzweerders Caesar schandelijk gedood hadden, vluchtten ze het vaderland uit.
abl. abs.

19: Nadat zij Caesar aangevallen hadden, vluchtten zij het theater uit.
abl. abs. - bijzin van tijd

20: Nadat de samenzweerders Caesar aangevallen hadden, is het lichaam in het theater achtergebleven.
abl. abs.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37