Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 35, opd. 2

1: Ante victoriam non est triumphandum
Voor de overwinning moet men geen triomftocht houden.
gerundivum van verpl.

2: Scribere scribendo, dicendo dicere disces
Je zult leren schrijven door het schrijven en spreken door het spreken.
gerundium. Chiasma

3: In libro legendo multa diligentia nobis adhibenda est
Voor het lezen in een boek moeten wij veel nauwgezetheid betrachten
legendo = gerundium nobis adhibenda est = ger.v. verpl.

4: Pauci homines ad imperandum nati sunt
Weinig mensen zijn gebo ren tot regeren
gerundium

5: Milites materiam ad pontem faciendum aptam quaerebant
De soldaten zochten geschikt materiaal om een brug te bouwen
ad pontem faciendum = gerundivum

6: ludex reo facultatem causae dicendae dedit
De rechter gaf de beklaagde de gelegenheid tot het houden van een pleitrede/zijn zaak te bepleiten
gerundivum = bijvoegl.do~ minant

7: Ciceronem summam dicendi vim habuisse constat
Het staat vast dat Cicero zeer veel zeggenskracht heeft gehad
gerundium (gen.): vim dicendi = kracht van het spreken/zeggen

8: Caesarem ducem optimum fuisse negandum non est
Men kan niet ontkennen dat Caesar en zeer goed leider is geweest
gerundivum van verpl.

9: Traianus L.Claudium Flavum epistulis scribendis praefecerat
Traianus had L.Claudius Flavus aan het hoofd gesteld van het brieven schrijven
gerundivum dominant. Praeficere heeft dativus

10: Officia neglegenda non esse omnes homines consentiunt
Alle mensen zijn het erover eens dat taken niet verwaarloosd moeten worden
ger.v.verpl.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37