Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 33, opd. 4

1: possimus - nolimus - simus - imus = indicativus van ire, praesens, overige: coni.
2: feram - fiam - eram = indicativus imperfectum van esse, overige: coni. imperfectum - malam
3: essemus - nollemus - feremus = futurum van ferre, overige: coni imperfectum - iremus
4: ierant = plusquamperf. ind. van ire, overige: coni. praesens fiant - nolint - ferant
5: potuit - noluit - fuit - it = praesens indicativus van ire, overige: perfectum indicativus
6: potuero = fut.exactum van posse, overige: futurum - potero - feres - fies
7: posses - velles - ferres - feres = futurum indicativus van ferre, overige: coni.imperfectum
8: fis - vis - sis = coni. praesens van esse, overige: indicativus praesens - is

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37