Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 28, opd. 2

irreële wens in 28.2, r. 5:
Utinam his cognitionibus interfuissem! = Was ik maar bij deze gerechtelijke ondervragingen geweest!
1: irreële situatie (irrealis):
r. 5: Si eis interfuissem nunc eas melius intellegerem. = AIs ik erbij geweest was zou ik ze nu beter begrijpen.

2: r.10: Si ergo Plinius reos statim duci iussisset, contra ius egisset? = Dus als Plinius de beklaagden dadelijk had laten afvoeren, had hij tegen de wet gehandeld?

3: r. 21: Nisi lex hetaerias haberi vetaret, illae fere cotidie salutem publicam periclitarentur. = AIs de wet niet bro~derschappen-hebben verbood, brachten zij bijna dagelijks het openbaar welzijn in gevaar lzouden zij...enz.
nisi = coni. in de hoofdzin.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37