Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 27, opd. 3

1: Lucius admirationeafficiebatur com Aerarii mirabilia videret = Lucius werd door bewondering getroffen, toen hij de wonderen van het Aerarium zag.
2: Servus tam bene Graece loquebatur, ut gemini eum Athenis natum esse putarent = De slaaf sprak zo goed Grieks, dat de tweelingen dachten, dat hij in Athene geboren was.
3: Senatores statim convenerunt cum princeps eos sententiam rogare decrevisset = De senatoren zijn onmiddellijk bijeengekomen nadat de keizer had besloten hun mening te vragen.
4: Tanta hominum turba in Via Sacra congresse erat ut Mater en Lucia lente procederent = Een zo grote menigte mensen was op de Via Sacra verzameld dat moeder en Lucia langzaam vooruitkwamen.
5: Leges cum litteris verbisque Latinis scriptae essent Lucius eas tamen legere non potuit = Hoewel de wetten met Latijnse letters en woorden waren geschreven kon Lucius ze toch niet lezen.