Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 25, tekst 1: Verschil van mening!

M. Claudius Flavus ligt in bed. Marcia zorgt met de slavinnen voor hem. Opa kreunde diep zuchtend. Marcia hort hem steunen en vraagt: zijn de pijnen hevig? Claudius antwoordt niet, maar Marcia weet dat de pijnen werkelijk hevig zijn. Is er een slaaf naar de kruidenwinkel gagaan? vraagt ze. Een slavin zegt, dat een slaaf al naar de kruidenwinkel gagaan is. Marcia hoopt, dat de kruidenverkopen spoedig zal komen. Plotseling wordt het gordijn, waardoor het slaapvertrek wordt afgesloten, opzijgeschoven. Marcia wil al opgelucht de kruidenverkopen begroeten, maar ziet Machao de dokter binnenkomen. Machao begroet Marcia en zegt: Ik vereker u dat ik zo snel mogelijk ben gekomen. Ik hoop dat ik in korte tijd de pijnen van M. Claudius kan verlichten. Wanneer ik bloed uit zijn arm zal hebben genomen/een aderlating zal hebben gedaan, zullen zijn pijnen zonder twijfel verminderd worden. Niet zijn arm, maar zin buik doet pijn, zegt Marcia. Als zijn buik pijn doet, antwoordt Machao, heeft de diarhee hem misschien te pakken genomen. Ik zal hem een dieet voorschrijven. Ik ben ervan overtuigd Marcus Claudius spoedig tot gezondheid terug te zullen leiden (lett.: naar/tot gezondheid teruggeleid zal worden). De dokter, die het bed genaderd is, betast met zijn handen de buik van opa. M. Claudius echter probeert de handen van de dokter af te weren. Opnieuw kreunend, fluitert hij met zwakke stem; Ik wens dat mij rust wordt toegestaan. Maar ik wil u echter genezen, zegt de dokter. Ik ben een leerling van die Thrallis, die altijd zie dat buikpijnen met een dieet genezen kunnen worden. Flavus, die zojuist de slaapkamer is binnengekomen, zegt, terwijl hij het bed nadert: Sta Machao alsjeblieft toe je te genezen. Nu komt echt Marcia tussenbeide: Eerst zei dokter Machao opd door middel van een aderlating te zullen genezen. Vervolgens beloofde hij opa door een dieet tot gezondheid terug te brengen. Ik wil liever de aankomst van Philo de kruidenverkopen afwachten. Zeg je, vraag Flavus, dat Philo de kruidenverkoper zal komen? Wie dan toch heeft die oude man ontboden? Ik heb besloten hem te ontbieden, antwoord Marcia. Ik weet heel zeker dat Philo zeer ervaren is met alle kruiden. Daarom (lett.:wens ik hem je vader te genezen) wil ik dat hij je vader geneest. Ik, dokter Machao, ben van Thrallis' leerlingen de gellerdste!, roept de dokter uit. Ik ben verbijsterd dat u de kruidenverkoper ontboden hebt. Uit deze woorden barst een heftige ruzie om opa's bed los. Tenslotte herinnerden allen zich dat opa ziek was. Ze richten hun aandacht op heb bed. Zij merken dat opa tijdens de ruzie in slaap gevallen is.