Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 24, opdracht 1

r. 1:
incipietur - zal worden begonnen - fut.pass.
licebit - hat zal geoorloofd zin - fut.act.
laveritis - gewassen zullen heben - fut.ex.

r. 4:
Mansero - als ik gebleven zal zijn - fut.ex.
potero - ik zal kunen - fut.act.
interero - ik zal aanwezig zijn - fut.act.
valebo - ik zal minder waard zijn - fut.act.

r. 6:
requievero - ik zal gerust hebben - fut.ex.
fatigatus ero - ik zal moe zijn - fut.act.

r. 8:
requieveris - wanneer je een beetje gerust zult hebben - fut.ex.

r. 10:
Apportata erit - wanneer...gebracht zal zijn - fut.ex.

r. 11:
veniam - ik zalkomen - fut.act.
posuerit - wanneer hij neergezet zal hebben - fut.ex.
debebit - hij zal moeten - fut.act.

r. 15:
custodiet - hij zal bewaken - fut.act.
advenerimus - ..wij aangekomen zullen zijn - fut.ex.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37