Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 24, opd. 3

A:
Haberis = ww - perf.st. + eri + s = 2e ev. ind. fut.ex. habere = jij zult gehad hebben.
operis = z.nw. - gen.ev. opus = werk
Riseris = ww - perf.st. + eri + s = 2e ev. ind. fut.ex.act. ridere - jij zult gelachten hebben.
Moneris = ww - prae.st. + pup = 2e ev. ind. praesens pass. monere = jij wordt vermaand.
regeris = ww - prae.st. + bindvocaal + ris (pup) = 2e ev. ind. fut. act. regere = jij zult geregeerd hebben.
Veteris = bijv.nw. - gen.ev.mnl/vrl/onz vetus = oud

B:
Duces = z.nw. - nom. mv. dux = leider & = ww. -preasensst. + bindvocaal + s (pua fut.) 2e ev. ind. fut.act ducere = jij zult leiden
Partes - z.nw. - nom/acc. mv. pars = deel
Reges = z.nw. - nom./acc. mv. rex = koning & = ww. - praesensstam + e + s = pua.fut. 2e ev. ind. fut. act. regere = jij zult heersen
canes = s.nw. - nom/acc mv. canis = hond & ww. - can + e + s = pua fut. 2e p.ev. ind. fut. act. canere - jij zult zingen
audaces = bijv.nw. - nom/acc. mv. mnl/vrl audax = overmoedig

C:
Canam = ww. - praes.stam + pua = fut. 1e ev. ind. fut. act. canere = ik zal zingen
regiam = Z.nw. - regia = pales: acc. ev. vrl.
Miseram = bijv. nw. - miser = ellendig: acc.ev.vr. & =ww. - 1e ev.ind. plusquamperf. act. mittere =ik had gezonden
Legaram = ww. - 1e ev. ind. plusquamferfectum. act. lerere = ik had gelezen
Eam = ww.- 1e ev. ind. imperfectum act. esse = ik was

D:
Audi = ww.- praesensstam audire = imperatief ev.
Voci = z.nw. - dat. ev. vox = stem
Regi = z.nw. - dat.ev. rex = koning
Misi = ww. - 1e ev. perf. ind. act. mittere = ik heb gezonden
Dedi = ww. - 1e ev. perf. ind. act. dar = ik hab gegeven.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37