Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 23, tekst 1: Tegenwinden

Leraar Philippus laat zijn boekrul, waaruit hij las, zakken. De leerlingen kijken hem allemaal vol verwachting aan. Wat wil hij nu vragen? Zojuist hebben ze de liederen van Homerus, waarvan ze veel houden, gelezen. Daar is/begint de overhoring! Wie kan mij het verhaal, door Vergilius verteld, dat we bij Homerus niet vinden, beschrijven? Allen schreeuwen en Philippus beveelt Marcus te antwoorden. Het verhaal over de liefde van Aeneas en Dido. Wat weet ji van dit verhaal? Terwijl de Trojanen naar Italië voeren, werden zij al door tegenspoed getroffen. Tegenwinden hebben hen niet naar Italië maar naar de westkust gedreven. De schepen werden door de stroom heen en weer gesmeten en alle zeelui riepen in doodsangst de hulp van de goden in. Ook Aeneas gaf zich aan de angst over. De storm echter, zoals Vergilius verteld, begonnen door de koning der goden, door Iuno, verminderde niet, ja wakkerde zelfs nog aan! De uiteengeslagen schepen werden door de kracht van de winden gebroken. Het ene werd op de rotsen geworpen, het andere bleef op de zandbanken vastzitten, hier werd de stuurman van het schip overboord gegooid, en daar... Zo is het Marcus. Wij lezen bij Vergilius over dergelijke lotgevallen. Maar je vertelt onsniet over de liefde van Aeneas en Dido. Hoek kwam Aeneas Dido tegen? Nadeat de hevig ontstelde Neptunus de golven an de zee gekalmeerd had, deden de Trojanen hun best met de schepen die gered waren, in rechte koers de dichtsbijzijnde kusten te bereiken. Daar hebben zij alles wat gered was, droog gemaakt en vervolgens de nieuwe plaatsen verkend. Onderweg kwam Moeder Venus Aeneas tegemoet, maar is door hem niet herkend: met het gezicht van een meisje en het uiterlijk van een Carthaagse (Punische) jageres verscheen ze aan hem. Over de koningin van Carthago vertelde ze haar zoon en zei: Ga door, begeef je naar het paleis van Dido. Aeneas, die door een nevel omhuld was - wonderlijk genoeg - maar door niemand gezien, schreed midden/dwars door de stad voort. Daar werden sommige van zin vrienden al door de koningin ontvangen. Zij ondervroeg hen over de lotgevallen van Aeneas en plotseling is de nevel opgelost en verscheen Aeneas. Later heeft Cupido, de zoon van Venus, het overige gadaan. Als Cupido Aeneas en Dido verbonden heeft, waarom zijn (dan) later zoveel oorlogen tussen Rome en Carthago uitgebroken? Omdat, antwoord Lucius nu, Aeneas Dido heeft moeten verlaten. Mercurius, door de koning der goden zelf gezonden, heeft de plichtsgetrouwe Aeneas gewaarschuwd. Hij had de Laren en de Penaten nog niet naar Italië gebracht, zoals de goden hem hadden bevolen. Hij probeerde de koning de noodzaak/dwang van zijn noodlot uit te leggen, maar zij wilde nie luisteren. Wanneer zij hem de schepen voor de reis ziet klaarmaken, vervloekt zij, in woede ontstoken, hem en zijn volk. Vervolgens roept zij uit: er moet geen enkele liefde noch verslagen tussen de volkeren bestaan!

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37