Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 21, opdracht 1 (versie 2)

R1 Hoofdzin: Amicus...Gaius
est. Quem: object/acc.ev.mnl Quem convenerunt: Bijv. bijzin
Gaius est: nw.deel v.h. gez.
R2 hoofdzin: Tres amici...inter se garriunt Qui nunc ad
grammaticum contendunt: Bijzin Amici: Subj. hoofdzin, nom. mv. mnl
qui: subj.bijzin, nom.mv.mnl
R3 hoofdzin: Famam poetae...bene sciunt cuius carmina legerunt:
bijzin Famam: object hoofdzin, acc.ev.vrl poetae: bijv.bep.bij
famam, gen.ev.mnl cuius: bijv.bep.bij carmina, gen.ev.mnl
R4 Hoofdzin: Grammaticus...eos carmina legere iussit Quem
paulum timent: bijzin Grammaticus: subject hoofdzin, nom.ev.mnl
quem: object bijzin, acc.ev.mnl
R5 Hoofdzin: Tu quid dicis, Marce, de eis carminibus Quae
legisti: bijzin De eis carminibus: bijw.bep., abl. afh.van "de",
mw.onz. Quae: object bijzin, acc.mw.onz.
R7 Hoofdzin: Fabula de equo ligneo...mihi valde placet Quem t/m
reliquerunt: bijzin De equo ligneo: bijv.bep.bij fabula, abl. afh van
"de" Quem: obj. v.d. bijzin, acc.ev.mnl
R8 hoofdzin: Illa moles ingens...moenibus altior erat, ut Vergilius
narrat. Quam t/m venerunt: bijzin Moles: subject hoofdzin,
nom.ev.vrl. Quam: Object bijzin, acc.ev.vrl.
R10 hoofdzin: Istum proditorum autem...ego odi. cui t/m
crediderunt: bijzin Proditorem: object hoofdzin, acc.ev.mnl Cui:
dativus object bij credre, dat.ev.mnl
R11 Hoofdzin: Et dracones...Lucium in somnis vexant A quibus
t/m est: bijzin Dracones: subject hoofdzin, nom.mv.mnl A quibus:
bijw.bep. bij interfectus est, abl. mv. mnl

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37